Motivaties voor nationaal of internationaal ondernemerschap

Dit artikel onderzoekt de motivaties voor nationaal of internationaal ondernemerschap. Het onderzoekt ook de institutionele contexten en gedragsdimensies op bedrijfsniveau van internationalisering. Bovendien onderzoekt de auteur het potentieel voor het creëren van banen van nationaal of internationaal ondernemerschap. Hoewel er veel factoren zijn die bijdragen aan het succes van een ondernemer, is een factor die meer internationalisering lijkt te stimuleren de nabijheid van grote economieën.

Motivatie voor internationaal ondernemerschap

Motivatie voor internationaal ondernemerschap is een complexe kwestie. Hoewel de motieven die individuen ertoe aanzetten om hun eigen bedrijven te starten, in elk land verschillend zijn, lijken sommige factoren over de hele wereld consistent te zijn. De eerste factor is het idee van onafhankelijkheid. Mensen in Australië en Japan zijn bijvoorbeeld meer kans om een bedrijf te starten omdat ze op zoek zijn naar onafhankelijkheid. Andere landen met hogere onafhankelijkheidsmotieven zijn Spanje, Italië en de Verenigde Staten.

Een andere factor is de wens om een nieuw product of dienst te creëren. Ondernemers identificeren vaak een kloof in de markt en profiteren van de mogelijkheid om een innovatief product te ontwikkelen. Volgens Schumpeter is innovatie een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Als u gemotiveerd bent om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, zult u eerder slagen.

Institutionele contexten

Dit artikel biedt een theoretisch kader voor het analyseren van de institutionele contexten van nationaal of internationaal ondernemerschap. Het maakt een diepgaande vergelijking van organisaties uit verschillende landen mogelijk. Bovendien is het bedoeld om de rol van instellingen en de dynamiek te begrijpen die ze in een organisatie genereren. De paper bevat ook verschillende casestudy's en een bibliografie.

Ondernemerschap verschilt aanzienlijk tussen landen en culturen. Dit verschil is grotendeels te wijten aan de verschillende ondernemerskansen en activiteiten van verschillende culturen. Sommige culturen hebben een lagere ondernemersactiviteit dan andere.

Gedragsniveau gedragsdimensies

Gedragsdimensies op bedrijfsniveau van nationale of internationale ondernemersactiviteit kunnen worden afgeleid uit gegevens over nieuwe bedrijfscreatie, die vaak wordt verzameld door landregistrars en andere bronnen. Gegevens op ondernemerschap op bedrijfsniveau zijn nuttig voor het vastleggen van verschillende aspecten van ondernemerschap, waaronder nieuwe bedrijfsvorming, informaliteit en ondernemerschapsrelatie tot informaliteit.

De recente coronavirus -pandemie heeft bijvoorbeeld aangetoond hoe ondernemersbedrijven reageren op meerdere eisen in het licht van een ramp. Dit zal ons helpen de rol van crisisbeheer in ondernemerschap te begrijpen.

Werkgelegenheid creëren

Hoewel veel mensen zich richten op kleine bedrijven als drijvende kracht voor het scheppen van banen, kunnen nationaal en internationaal ondernemerschap ook bijdragen aan het creëren van grotere bedrijven. Volgens het GEM 2016/17 Global Report verwacht 55 procent van de ondernemers dat hun ondernemingen binnen vijf jaar banen creëren. Bovendien is de kwaliteit van ondernemers een sleutelfactor bij het stimuleren van de economische ontwikkeling, omdat het innovatie en groei oproept. Het moedigt ook deelname aan de wereldmarkt aan.

Ondernemers creëren vaak banen als ze de markt betreden. De effecten zijn echter niet onmiddellijk. De groei van een nieuw bedrijf heeft indirecte effecten op bestaande werkgelegenheid en lonen. Onderzoekers hebben zelfs aangetoond dat nieuwe bedrijven de neiging hebben om in de loop van de tijd een complexer S-vormig effect te creëren. Deze nieuwe bedrijven concurreren meestal met bestaande bedrijven, wat resulteert in een positieve impact van werkgelegenheid.

Belasting inkomsten

De belastinginkomsten van een land kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Het kan worden gemeten als een percentage van het nationale inkomen of als een percentage van het bbp. In beide gevallen wordt de belastinginkomsten van een land gemeten in de nationale valuta. Een visualisatie van de belastinginkomsten van een land maakt vergelijkingen in verschillende landen en in de loop van de tijd mogelijk. Het maakt ook vergelijkingen van belastinginkomsten mogelijk in verschillende belastingcategorieën.

De belasting op internationale bedrijven varieert op verschillende manieren, afhankelijk van het land en het belastingniveau. In sommige landen is het voordeliger om in een lagere belastingrechtelijke jurisdictie te worden belast dan in een natie met een hogere belasting. Dit komt door een aantal factoren, waaronder de culturele elementen van een land. Deze culturele factoren stimuleren belastingontwijking en lagere overheidsopbrengsten. Om deze trend tegen te gaan, moeten belastingambtenaren instrumentele strategieën voor belastingplanning aannemen.